Velkommen til Norsk Tonekunstnersamfund

Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) er en interesseorganisasjon for solister og kammermusikere. Organisasjonen ble dannet allerede i 1912, og har i dag over 160 medlemmer.

Vi jobber aktivt med å ivareta våre medlemmers rettigheter og interesser, og arrangerer i tillegg konserter, der våre medlemmer kan profilere seg som solister og kammermusikere.

Norsk Tonekunstnersamfunds stipend for 2018

NTKS har tre stipend for medlemmer og ett stipend for ikke medlemmer. Les mer her.

Det er stadig mulighet for å leie leiligheten i Berlin. Se bilder og les mer her.