Norsk Tonekunstnersamfunds stipender 2018

Stipendtildelingene for 2018

Liv Glaser ble tildelt kr. 30.000 fra NTKS´ Vederlagsfond til CD-innspilling med Mozart – lieder og hammerklaver.

Håvard Gimse ble tildelt kr. 30.000 fra NTKS´ Diversefond til rekonstruksjon av to klaverkonserter av Geirr Tveitt.

Håkon Austbø ble tildelt kr. 20.000 fra Reise- og støttefondet til sin 70 års- jubileumskonsert 22. oktober 2018 i Sentralen (Marmorsalen) i Oslo.

Christiane Eidsten Dahl ble tildelt kr. 10.000 fra NTKS´ stipend til unge musikere til innkjøp av original klassisk fiolinbue fra 1800-tallet.

Wilhelm Sollie ble tildelt kr. 20.000 til fra NTKS´ stipend til unge musikere til studier i Stuttgart og Paris.

Uno Vesje ble tildelt kr. 20.000 fra NTKS´ stipend til unge musikere som støtte for å delta i semifinalen i den internasjonale harpekonkurransen The World Harp Competition i Utrecht i mai 2018.

Stipend til unge musikere, (instrumentalister og sangere)

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å utlyse et stipend på NOK 20 000 til unge musikere, født 1985 eller senere, med fullført bachelor eller tilsvarende utdanning.

Stipendet kan benyttes til følgende formål:

a) reise
b) videreutdanning
c) konsertstøtte
d) instrumentkjøp

Stipendmottaker kan også bli tilbudt opptreden ved Norsk Tonekunstnersamfunds konserter.

Stipend fra Reise- og støttefond til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse et stipend på NOK 20.000 fra Norsk Tonekunstnersamfunds Reise- og Støttefond.
I følge statuttene kan stipendet brukes til:

a) reisestipend
b) støtte til eldre fortjente musikere
c) støtte til musikere som vil gi konsert
d) støtte til instrumentkjøp

Stipend fra Vederlagfondet til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse et stipendium stort NOK 30.000 fra Norsk Tonekunstnersamfunds Vederlagsfond. I følge statuttene kan stipendet brukes til:

a) yrkesfremmende virksomhet for musikere og artister, herunder støtte til innspillinger, turnéer, enkeltstående konserter, PR- virksomhet og anskaffelse av instrument
b) reise- og / eller studiestipend
c) støtte til eldre fortjente musikere

Diversestipend til medlemmer av NTKS

Norsk Tonekunstnersamfund har den glede å kunne utlyse et stipend på inntil NOK 30.000.
Stipendet kan deles.

Stipendet kan søkes til svært ulike formål som:

a) studiereise
b) innstuderingsperiode
c) inspirasjonsreise
d) konsertarrangement
m.m.

Søknad sendes til Norsk Tonekunstnersamfund v/Toril Carlsen, Haneborgveien 51A, 1470 Lørenskog eller på mail innen 1. mai 2018.